TRANANS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN FÖR TRANANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samfälligheten Tranan är en förening som ansvarar för gemensamhetsanläggningen (garage, värmeanläggning, tvättstugor etc.)
för ett radhusområde beläget i Linköping, stadsdelen Ånestad / Johannelund. Området begränsas av Skogsgatan, Granitgatan samt
Ånestadsgatan.

 

Husen uppfördes 1954 till 1955 av AB ÖSTGÖTA-BYGGEN
och var företagets första projekt, arkitekten var Hans Åsberg.
Fram till 1969 var området en bostadsrättsförening med namnet
Tornsvalen. Husen friköptes och områdets gemensamhetsanläggning
organiserades i samfällighetsföreningen Tranan.

Området består av:
20 st radhus på 103 kvm (Ånestadsgatan)
22 st radhus på 83 kvm (Harstigen)
8 st radhus på 86 kvm (Gnejsgatan)
2 st "villor" på 87 kvm (Ånestadsgatan)

Gemensamhetsanläggningen består av:
Garage
Tvättstugor
Bastu
Samlingssal
Värmeanläggning
Cykelbodar
Kabel-TV
9 st "hembiträdesrum" belägna ovanpå garage på Harstigen.
Underhåll av våra yttertak

Tryck gärna på länken till bilder och titta på ett fint bostadsområde med
detaljer från 1950-talet.

Webmaster: Anders Johansson